Giới thiệu chung

Trung tâm Anh ngữ EMMA được sáng lập bởi Bà Nguyễn Lê Thục Khánh, nguyên phụ trách phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học FPT, cơ sở Đà Nẵng và được cố vấn cũng
như hỗ trợ từ Đại học Oxford, Oxford University Press. Sự tâm huyết với giáo dục tiên tiến và mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam xem tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2-ESL là động lực cho việc thành lập EMMA English.

  • Trung tâm Anh ngữ EMMA chuyên giảng dạy.
  • Tiếng Anh thiếu nhi.
  • Tiếng Anh thiếu niên.
  • Tiếng Anh học thuật TOEIC, IELTS.
  • Tiếng Anh giao tiếp.

Phương châm-Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Phương châm:
Chất lượng đào tạo là uy tín của EMMA

Sứ mệnh:
Đào tạo nên thế hệ trẻ em Việt Nam sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2-ESL

Giá trị cốt lõi:

Có 3 giá trị cốt lõi mà EMMA theo đuổi:

  1. Dạy bằng tình thương và trách nhiệm với chuyên môn sâu và sự thấu hiểu sâu sắc
  2. Cam kết giá trị nhận được sau khi học bằng các Chứng chỉ Quốc tế
  3. Đào tạo những công dân có kỹ năng toàn cầu: khả năng ngôn ngữ, khả năng sử dụng công nghệ, ý thức cộng đồng, tư duy phản biện và hợp tác.